Bulldog有獎遊戲 送清爽深層保濕霜及潔面啫喱 30ml各一支 (300份)

係疫情中迎接#虎年,有信心充滿正能量既巴打,依然可以 #keep住好心情,#繼續keepfighting !一年一度,開心 #放肆吓啦,咁多 #賀年食品,你又最中意邊樣呢?點解?放心,就算食幾多煎炸油膩野都冇有怕, Bulldog送你健膚孖寶,咁咪狂食得黎又可以keep住個靚樣囉!300名最有趣分享嘅朋友仔有機會獲得” Bulldog健膚孖寶套裝”乙份 #仲等咩呀,Action Now!
套裝包括:#清爽深層保濕霜 乙支30ml #清爽深層潔面啫喱 乙支30ml

參加辦法:
1點讚+分享此Post (分享set公開)
2完成以上步驟,Bulldog會以FB Inbox 通知300名得獎者,遊戲只限於香港, 大家把握機會體驗Bulldog 健膚孖寶產品嘅好處。
遊戲日期:由即日起至2022年1月20日晚上11:59pm止。
條款及細則:
🔸 每位参加者只可參加一次;参加者提交之内容嚴禁抄襲,如有使用不當用語、虚構,挑釁或誤導,將被取消資格。
🔸 每個地址只可登記一次,如登記換領多於一次,將不獲發體驗套裝而不作另行通知。
🔸 Bulldog 選出最有趣分享的得獎者,名額共300名。將於2022年2月7日後以Facebook Inbox形式通知得獎者。
🔸 主辦機構對未能獲獎者,將不會作個别通知。
🔸 獎品將於通知得獎者後20個工作天內以速遞方式寄至登記地址。得獎者所提供的地址必須為香港境內之商業地址(不接受住宅地址),如提供之地址不屬實、不完整或錯誤而導致無法聯絡得獎者,Bulldog 將不會負上任何責任,得獎者亦不得要求補發或任何形式的補償。
🔸 所有獎品不得更換、退回、轉讓或兌換現金。
🔸 活動相關的日期及時間均以香港時間及本公司的伺服器時間為準。
🔸如有任何爭議以及所有禮品最終決定權為Edgewell Personal Care Hong Kong Limited 。

資料及圖片來源: Bulldog / 編輯: Jetso Station 免費試用情報站