From Seed To Wish 免費派發朱古力飲品

From Seed To Wish 免費派發朱古力飲品

四月十四單身情人節|免費朱古力送您溫暖|聽日就係四月十四啦!今個單身情人節,如果唔介意,可以過嚟From Seed To Wish,等小編陪吓你…一齊飲返杯朱古力啦!每間分店送出朱古力嘅時間都唔同,記得睇清楚時間同地址啦!!

2023年4月14日(星期五) From Seed To Wish
時間:1200-1430
太子通菜街210號地下

時間:1500-1730
九龍灣淘大商場MCL戲院大樓地下

*只限外賣
*每人只可取一杯
*先到先得, 送完即止

資料及圖片來源: From Seed To Wish / 編輯: Jetso Station 免費試用情報站