PopChill 免費送出 冬日美食節 x 冬季購物節門票 4張

PopChill 免費送出 冬日美食節 x 冬季購物節門票 4張

嚟緊PopChill會在冬季購物展又同大家見面,現送出冬日美食節 x 冬季購物節 35套門票 (每套4張)
啱曬一家大細係聖誕節出去玩玩,大家只要係即日起至12月5日內:
1. 追蹤或讚好 PopChill Page
2. 此貼文下留言 PopChill 用後感 + TAG 3位朋友
先到先到 立即行動啦!
*先到先到,送完即止,不另行通知
*PopChill保留最終決定權PopChill拍拍圈:一站式二手名牌交易平台、「安心購」鑑定真偽驗證品質, 90天懷疑仿品全額退款、足不出戶完成買賣、輕鬆上架快速轉售、 國際商品多元齊全。

<立即登記>

資料及圖片來源: PopChill / 編輯: Jetso Station 免費試用情報站