UNIQLO 免費送最多5000件指定HEATTECH 極暖T恤

UNIQLO 有獎遊戲 送最多5000件指定HEATTECH 極暖T恤

【HEATTECH 溫暖冬日每一度】 送高達5000件指定HEATTECH極暖T恤!今個冬天無論係幾多度同去邊度,只要有超人氣 #皇牌HEATTECH,想做咩都可以著得輕盈又溫暖;3大系列具備不同保暖程度同款式,滿足到大家唔同嘅需求,全面溫暖冬日每一度!
今個冬天,各位生活中又有邊一度想要纖薄嘅HEATTECH守護你嘅溫暖?喺活動期間,大家只要集氣俾like同Share,再分享屬於你嘅 #HEATTECHMoment, 我哋就會將HEATTECH 嘅溫暖體驗送俾大家!

只要集齊1000個 Likes,就開始送出1000件HEATTECH極暖T恤,越多Like 送得越多!最多將會送出5,000件指定HEATTECH 極暖T恤。
【活動時間】即日起至12月15日23:59

【活動步驟】
1) Like IG Post 👉🏻 https://www.instagram.com/p/Cl70gYfgnLZ/
集齊1,000個 Like 起,挑選分享最有心思嘅1,000個參加者送出1,000件指定HEATTECH 極暖T恤乙件;1,001 個like 送出1,001件,最多將會送出5,000件!
2) 填寫所需資料及分享屬於你嘅 #HEATTECHMoment,話我哋知你今個冬天諗住著邊款HEATTECH去邊同埋點解。
(例: 終於飛得喇!想著超極暖HEATTECH去北海道滑雪!因為佢夠晒厚同溫暖,啱晒滑雪著!)

活動另須受有關條款及細則約束,詳情請參閱此連結
#UNIQLO #UNIQLOHK #LifeWear #SimpleMadeBetter #UNIQLOstyle #TheHeatGoesOn #HEATTECH3大系列 #溫暖每一度

資料及圖片來源: UNIQLO / 編輯: Jetso Station 免費試用情報站