3HK 流動宣傳車巡迴派禮物

3 流動宣傳車巡迴派禮物

【#3家車】流動宣傳車巡迴派著數 Round 2 開始 !
念念不忘,必有迴響,有3家車,就有著數。知大家掛住我哋呢部「行走的禮物車」,今次Round 2我哋換咗部更大嘅宣傳車,繼續去勻各區探大家,盡派限定優惠!
無論你係想要優惠、上5G寬頻、搵我哋幫手處理疑難、定純粹想見吓我哋,我哋都無任歡迎喔!

出發之前,記得睇睇3家車嘅實時位置:

#3HK #5G #流動宣傳車 #宣傳車限定 #第二回 #成功爭取

資料及圖片來源: 3HK / 編輯: Jetso Station 免費試用情報站