Bifesta 有獎遊戲 送Bifesta碳酸泡狀卸妝油50g

Bifesta 有獎遊戲 送Bifesta碳酸泡狀卸妝油50g

Giveaway 送100份Bifesta 0堵塞毛孔卸妝油!冬天天氣乾燥,好多女生都會選用較滋潤嘅卸妝油,但又怕油分令毛孔堵塞,導致生暗瘡或油脂粒,點先可以搵到輕易冲淨又唔堵塞嘅卸妝油?Bifesta #碳酸泡狀卸妝油,採用氣壓式設計,一按泵出最高濃度^100%碳酸泡泡🫧比毛孔更細嘅極細卸淨粒子貼膚低摩擦,徹底溶解防水彩妝及毛孔角栓之餘,容易過水不殘留多餘油分。卸妝後唔會堵塞毛孔導致暗瘡或油脂粒。只要完成以下步驟,即有機會贏取碳酸泡狀卸妝油體驗裝(50g)乙支,快啲叫埋身邊朋友一齊參加啦!

參加步驟:
1) 讚好此 Post
2) 於此 Post 留言 Tag 兩位朋友,並寫出「Bifesta碳酸泡狀卸妝油邊個產品特點最吸引您」。(例子:@朋友1 @朋友2 Bifesta碳酸泡狀卸妝油有高濃度碳酸泡泡,質感一定好輕盈啦)
3) 到以下連結填寫參加表格: https://forms.gle/yWA6gXaFQbXz9sX36

^品牌内產品比較
*活動於12月14日晚上11時59分結束,得獎名單將於12月28日或之前於此專頁公佈。
*詳細條款及細則請見以上參加表格。
#新登場 #日本製 #Bifesta #碳酸泡狀卸妝油 #0堵塞卸妝油 #有獎遊戲 #Giveaway

<了解詳情>

資料及圖片來源: Bifesta / 編輯: Jetso Station 免費試用情報站