Dulux 有獎遊戲 送鴻福堂$100禮劵

Dulux 有獎遊戲 送鴻福堂$100禮劵

【#有獎遊戲 你問我愛你有幾分】「你問我愛你有多深,我愛你有幾分」,情人節又到啦,即刻唱返首經典先。當然愛唔係淨係用口講嘅,好似多樂士咁全天候守護先係真!一齊數下多樂士防線幫屋企防守咗幾多有害物質啦,再留言話俾我哋知鍾意多樂士油漆咩特性同原因。答啱數字同留言最有創意嘅10位參加者就可以獲得鴻福堂 $100禮劵 。
參加方法:
1️⃣公開「Like/讚好」Dulux HK Facebook
2️⃣公開「Like/讚好」及「Share/分享」呢個 post
3️⃣數出多樂士防線防守咗幾多個有害物質
4️⃣以不多於15個中文字(不連標點符號)分享鍾意多樂士油漆邊種特性同原因
5️⃣留言答案並Tag3個朋友
例子:xxxxxx。抗菌守護家人健康。@朋友a @朋友b @朋友c
條款及細則:

  1. 截止日期為2022年2月20日下午11時59分(遊戲時間以Facebook系統時間為準)。
  2. 每個Facebook戶口只可參加一次,否則將被取消資格。
  3. 是次有獎活動只限香港地區參與。
  4. 經「修改」或「編輯」的留言將不獲接納。
  5. 禁止一切包含裸露、暴力、猥褻、粗俗、色情、涉及不法行為或任何帶攻擊性內容之留言。本公司保留對刪除違規留言的權利及取消有關參加者的參加及得獎資格。
  6. 所有作品必須為參加者的原創作品(作品中均無使用他人文字部分),作品並且不能同時參加其他比賽或曾刊載於任何地方/公開。任何形式的抄襲、竊取或侵害任何第三方之知識產權,及內容構成誹謗或違反法律規定,將會被取消參加及得獎資格,而不需事先通知有關參加者。
  7. 留言最有創意嘅 10 位參加者,將得到鴻福堂 $100禮劵 。
  8. 得獎名單將於2022年3月5日在本專頁內公佈。得獎者需自行留意Dulux HK Facebook專頁的公佈名單,恕不另行通知。
  9. 如有任何爭議,Dulux HK將保留最終決定權。 #DuluxHK #多樂士

資料及圖片來源: Dulux / 編輯: Jetso Station 免費試用情報站