MTR Mobile「拍拍機」遊戲 免費送 21,400 MTR 分

MTR Mobile「拍拍機」遊戲 免費送 21,400 MTR 分

鐵仔今次帶你穿越時空!2022年11月28日,經典拍拍機遊戲將喺 MTR Mobile 創意重現!仲會勁送 MTR 分,等你換領超豐富禮品!遊戲期間每位玩家可獲高達21,400 MTR 分!玩得多贏得多!快啲 Share 埋畀朋友,一齊熱定身,準備贏走巨獎啦!

遊戲玩法:只要按下與鐵仔同樣顏色按鈕就可以成功收集一個鐵仔,限時內成功收集所有鐵仔,就可升級。一旦按錯或限時之內未能完成,遊戲就會立即結束,玩家需重新開始。每20個星星徽章即可換取100 MTR 分,玩家可經以下遊戲方法贏取星星徽章。

*每日簽到獎:每日玩遊戲,即獲一個星星徽章
*升級挑戰獎:每星期成功完成指定等級,可獲最多 5 個星星徽章
*每週500強獎:成為每星期最快完成最高等級的頭500位玩家,每人可贏3,000 MTR 分終極大獎

於2022年11月28日起,你可以去「我的獎賞」,隨時隨地玩遊戲贏大獎!星星徽章只根據每星期最高完成等級計算,並於下星期自動存入帳戶,受有關條款及細則約束。

資料及圖片來源: MTR Mobile / 編輯: Jetso Station 免費試用情報站