WeChat Pay 福「綠」狂賞大抽獎

【虎年豐收 福「綠」狂賞大抽奬✨】
虎進金來!福「綠」狂賞「集祝福卡 抽大獎」上線啦!
想贏得人氣手機 13 pro、新春消費金價值$8888,定係Hotel ICON $2000餐飲券?
即日起至2月3日年初三,只要登入WeChat Pay HK「祝福卡 抽大獎」活動頁面,派發「群組利是」/「姓氏利是」/「畫圖利是」;或者分享活動畀親友,並得到親友點擊,即可獲得祝福卡!
祝福卡最多可以獲得12張,而用戶可以憑祝福卡上嘅抽獎碼參與最多六次抽獎!
最吸引嘅獎賞等你嚟攞!小綠祝你虎年日日賺到盡,發發發發預埋你!快啲去玩啦!

#福綠狂賞HighHighHigh #識揀 #梗係用WeChatPayHK啦 #新春 #新年 #抽奬 #WeChatPayHK

推廣生意的競賽牌照號碼:55476-8

資料及圖片來源: WeChat Pay / 編輯: Jetso Station 免費試用情報站